Leverantörer och rättigheter

Respektive leverantör har rättigheterna och materialet får inte kopieras, distribueras eller tillgängliggöras för annan utan rättighetshavarens medgivande. Informationen får inte heller användas för förvärvsmässig direktmarknadsföring eller annan obeställd marknadsföring.

bisnode
Abonnentuppgifter såsom namn och adresser, kopplat till telefonnummer levereras av Bisnode Sverige AB som hämtas med stöd av LEK (Lagen om elektronisk kommunikation) från Sveriges teleoperatörer.
metria
Satellit- och flygfotografier samt kartor och kartkoordinater levereras av Lantmäteriet, Metria AB, CNES (SPOT®) eller respektive kommun.
copyright
Viss kartdata från OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors)
bisnode
Bisnode Kredit AB, fd Business Check i Sverige AB, levererar dagsaktuella underlag gällande kredit- och folkbokföringsinformation för säkra och trygga kreditbedömningar.
öppettider
Öppettider.nu levererar öppettider för butiker och företag.
smhi
Information om vindförhållanden hämtas från SMHI.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp