Behandling av personuppgifter

Din integritet hos hitta.se

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och hitta.se tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för hitta.se, en tjänst som erbjuds på www.hitta.se och i relaterade mobila applikationer (” Tjänsten”/” Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Hittapunktse AB, org nr 556663-0348 (“ hitta.se” eller “ vi”).

Om du inte godtar vår personuppgiftshantering, i enlighet med denna personuppgiftspolicy eller våra andra villkor, ber vi dig avstå från att använda Tjänsterna.

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Yttrandefrihetsgrundlagen

Publiceringen av abonnentupplysningsuppgifter omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen genom vårt utgivningsbevis och är därför undantagen reglerna i GDPR. Skyddet för personuppgifter får inte strida mot yttrandefrihetsgrundlagstiftningen (Dataskyddsförordningen, kapitel 9, artikel 85). Detta innebär att dataskyddsförordningens regelverk om personuppgiftsbehandling inte är applicerbart om det anses inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. För ändamålet att tillhandahålla abonnentupplysning köper hitta.se information från Statens personadressregister (SPAR) och telefonoperatörer.

3. Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar direkt och indirekt in information om dig när du köper en tjänst/produkt och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

 • A) Personuppgifter som du själv lämnar till oss

  När du beställer eller köper en tjänst/produkt lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär skapade för det syftet.

 • B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

  När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka Tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande underkategorier:

  • Teknisk information om din enhet

   Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder till Tjänsterna. Denna information kan omfatta enhetsidentitet (till exempel IMEI, annonsid, märke & modell), data om enheten och dess användning (till exempel operativsystem, hårdvaruanvändning, lagringsutrymme,batteri, installerad mjukvara och applikationer, anslutna enheter, dataförbrukning och inställningar), webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

  • Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende

   När du använder hitta.se, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

  • Platsinformation

   När du använder hitta.se beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst stänga av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

  • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

   När du använder hitta.se försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva välja kartversion (raster eller vektor) varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies nedan.

4. Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till och med vilken rätt?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Behandlingar Rättsliga grunder
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.
För att kunna göra statistik- och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi eller våra partners (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information och marknadsföring till dig via elektroniska kanaler. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. För att utföra rättsliga åtaganden.

 

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (vi) vidareutveckla Tjänsten samt (vii) förebygga, begränsa och utreda missbruk av hitta.se. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (v) till (vii) här nedan.

Förbättra användarupplevelsenVi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla TjänstenVi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna för att bl.a. möjliggöra riktad marknadsföring från oss och andra bolag samt förbättra och utveckla våra Tjänster och erbjudanden.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk av TjänstenVi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, id-kapning, trakasserier samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

5. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan, i enlighet med denna personuppgiftspolicy, komma att lämnas ut till bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Hittapunktse AB i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kan även lämna ut teknisk information om din enhet till bolag inom telekombranschen i syfte att genomföra marknadsanalys, segmentering och marknadsföring. I övrigt kommer vi inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. hitta.se kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om hitta.se annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

6. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

7. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar. De personuppgifter vi har registrerat om dig är de personuppgifter som finns publicerade på www.hitta.se samt ditt personnummer och i förekommande fall e-postadress. Hitta.se eftersträvar att alltid upprätthålla ett uppdaterat och korrekt register över kontaktuppgifter. Uppgifterna inhämtas från såväl offentliga register som privata aktörer såsom telekomoperatörer och uppdateras regelbundet. För att kunna kontrollera att dina personuppgifter stämmer behöver vi använda ditt personnummer, som endast används internt i detta syfte. Hitta.se delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Du kan läsa mer om hur Hitta.se behandlar personuppgifter på denna sida. Du kan också själv begära rättelse eller radering av dina personuppgifter på samma webbsida där uppgifterna publiceras (klicka på ”ändra”).

Hitta.se innehar utgivningsbevis. Det innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Datainspektionen har mer information om effekten av utgivningsbevis här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/utgivningsbevis/

8. Cookies och liknande teknik

På hitta.se används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av hitta.se via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookieshitta.se använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, s.k. permanentcookie. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda t.ex. genom att endast de senaste uppdateringarna behöver hämtas.

Den andra typen av cookie kallas sessionscookie. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Syften med cookie-användningen

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänster och annonser.
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Acceptera eller vägra cookiesVarje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte hitta.se:s många tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookiesDe flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i din webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren. För mer information om hur vi använder dessa tekniker, se vår cookiepolicy.

9. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 24 april 2018.

10. Marknadsföring

Anser vi att det kan ligga i ditt intresse att se viss annonsering från oss (ex. Hitta Offert) så förbehåller vi oss rätten att marknadsföra annonser mot våra besökare i kanaler som exempelvis Facebook, Google, YouTube och liknande annonsnätverk. Detta sker bland annat genom remarketing beroende på vad du visat intresse för på hitta.se’s domän. Detta gör vi för att erbjuda alla våra användare ett extra mervärde. Vi får inte veta vem användaren är – eftersom remarketing baseras på en cookie eller pixel som används av Facebook eller Google där informationen är hashlagrad och krypterad.

11. Kontaktuppgifter

Hittapunktse AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för Tjänsten.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, får du gärna kontakta oss på följande adress:

Hittapunktse AB
St. Eriksgatan 121D
113 43 STOCKHOLM
Var denna artikel till hjälp?
0 av 11 tyckte detta var till hjälp