Områdessida

Vad är områdessidan?

Områdessidan som ger användaren användbar information om adresser, gator och områden, likt de beskrivningar som mäklarna presenterar i sina prospekt.

På de nya områdessidorna finns bland annat uppdaterad information om boendemiljö, beskrivning om människorna som bor i området, bostadsmarknaden, skolor och övrig service i närmiljön. Områdessidorna liknar den information som mäklarna presenterar i sina bostadsprospekt och kan ses som ett komplement till dessa för den som söker ny bostad.