Fel i tomtarean

 
Är den beräknade tomtarean som presenteras fel?
 
Den beräknade tomtarean, som hitta.se presenterar, är baserad på den information om tomtgränser som Lantmäteriet levererar till oss. Den officiella och korrekta tomtarean för en fastighet har inte hitta.se tillgång till. Vi känner bara till vem/vilka som bor på en viss adress, inte vem som äger en tomt. Den tomtinformation som presenteras på privatpersoners kontaktsidor avser därför den tomt där adressen som en person är registrerad på finns.
 
Rättsverkan - är tomtgränserna giltiga juridiskt?
 
På landsbygden kan tomtgränserna på hitta.se skilja sig flera meter från verkligheten. Det gör att differensen, mellan den faktiska tomtarean och den beräknade kan vara stor I de större städerna/tätorterna är felmarginalen mindre, som bäst skiljer det endast 20 cm. Tomtgränserna som presenteras är inte juridiskt bindande. Vill man ha exakta gränser bör man kontakta Lantmäteriet och ansöka om en förrättning.
 
Exempel: 
 
En tomt som är 200m x 300m är 60 000 kvm stor 
 
Om felmarginalen/differensen är 2 m i det underlag hitta.se har, får samma tomt en beräknad tomtarea om 198m x 298m = 59 000 kvm.
 
Är det så att ni har en tomt/fastighet som är uppdelad på två eller flera skiften/tomter, kommer vi inte att kunna presentera den totala tomtarealen för dessa tyvärr. Vi har endast möjlighet att presentera den beräknade tomtarean per skifte/tomt. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp