Går inte att lägga till uppgifter

Har du försökt att lägga in dina uppgifter och bekräftat, men uppgifterna syns inte hos oss på hitta?

Detta beror förmodligen på att det numer som du har försökt att lägga till har en spärr på sig hos din operatör. Om ni kontaktar er operatör om detta kommer era uppgifter att komma in till oss automatiskt. Detta är det vanligaste felet när en uppgift inte läggs till hos oss. 

Har du kontaktat din operatör och de bekräftar att de inte har en spärr på numret kan ni gärna skicka en notis om detta till oss.

Notis till hitta.se