Reklamation

Har du fått en faktura som är felaktig?

Skicka en notis till oss om detta, specificera vad som är fel och faktura-nr.

Ni som kund måste inom 3 dagar från startdatum höra av er om något är fel i ert införande. 

Skicka notis