Kartuppdateringar

Hitta.se köper kartor från Metria/Lantmäteriet som i sin tur får uppdaterade kartor från lantmäteriförvaltningarna i respektive kommun. När kommunen gjort sin uppdatering och Metria/Lantmäteriet lagt in uppdateringen i leveransen till hitta.se, kommer det som är nytt och ändrat att synas i kartan på hitta.se när vi uppdaterar våra kartor. Detta sker normalt fyra gånger per år.

 

Behöver du göra en felanmälan gällande kartan har du möjlighet att lägga in din felanmälan i nedan länk:

https://forbattrakartan.lantmateriet.se/

 

Flera av våra vägar i vår karta kommer från Trafikverket. Har ni feedback om gator hänvisar vi er till Trafikverket. Felanmälan för detta gör du i nedan länk:

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket