Bilägande

Biluppgifterna på hitta.se beskriver med månadsvisa uppdateringar vilka privatägda bilar som enligt uppgifter från InsightOne finns på en viss adress. Kopplingen sker genom folkbokföringens adressuppgifter. I flerfamiljshus ingår lägenhetsnumret i folkbokföringens adressdefinition. Saknas biluppgifter helt eller delvis kan det bero på begränsningar som hitta.se valt att lägga in i samband med publiceringen av datat. Exempelvis att det finns för få bilar i Sverige av en viss modell.

Det kan även förekomma att bilar dyker upp på en adress som inte ägs av bostadsinnehavarna. Felkällor till detta är exempelvis:

  • Lägenhetsnummer saknas för bostad. Det kan exempelvis röra en gård som är registrerad som en bostad men bebos av flera familjer eller en inneboende i avgränsad del av ett hus.

  • Bilen är för nyinförskaffad för att vara uppdaterad på hitta.se alternativt finns det för få av modellen för att publiceras.

  • En tjänstebil kan upplevas som en privat bil men legala ägaren är ett företag.

  • Transportstyrelsen har felaktig information om var ägaren till bilen i praktiken bor. Folk kan ha flyttat.

  • Det har även förekommit att personer är skrivna på en viss adress utan att den korrekt boende känner till det.