Taxeringskalender

Taxeringskalendern är ett samlingsnamn på de register innehållande offentliga uppgifter om taxerad inkomst av tjänst och inkomst av kapital hos fysiska personer, jämte beskattningsbar taxerad inkomst över 10 000 kronor för juridiska personer (aktiebolag).

I Taxeringskalendern för 2016 återfinns följande uppgifter:

  • Fysiska personer
  • Fastställd förvärvsinkomst (= inkomst av tjänst + inkomst av näring - allmänna avdrag)
  • Inkomst av kapital
  • Topplistan i din kommun: Du får en separat lista med alla som toppar inkomstligan i din kommun. De som tjänar mest finns med på listan.
  • En särskild Sverigelista finns också med: Vilka hundra personer har högst inkomst i landet?
  • Du kan även se genomsnittsinkomsten i din kommun och i hela Sverige.
  • Aktiebolag med fastställd inkomst över 10 000 kr. För Stockholms Stad gäller inkomstgränsen 250 000kr.
  • Inkomstuppgifterna avser 2015 års taxering, således 2014 års inkomster.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifter i kalendern kommer från Skatteverket som i sin tur får uppgifterna från deklarationer. Alla uppgifter är baserade på det föregående året. 2015 års taxeringskalender är således baserad på deklarationer från 2014, som i sin tur är baserade på inkomster från 2013

Vad kostar Taxeringskalendern?

Priset för Taxeringskalendern 2016 är 274 kr per del inkl. moms och porto.

Priset för Taxeringskalendern 2015 är 271 kr per del inkl. moms och porto.

Här kan du läsa mer om Taxeringskalendern

Här kan du beställa din egna kalender