Vill du länka till våra kartor?

Det är OK att använda våra kartor i icke- kommersiellt bruk och om det är under 300 exemplar. Det är också OK att länka till våra kartor. All annan användning, särskilt i kommersiella syften, måste godkännas av Metria/Lantmäteriverket. Skicka er förfrågan till medgivande@lm.se, och beskriv omfattning/upplaga samt syftet med publiceringen. 

För hitta.se: s del är det tillåtet att använda kartorna förutsatt att det tydligt framgår att kartan kommer från oss.