Livsstilskartan

Livsstilskartan är en tjänst för dig som vill veta mer om ”livsstilen” i ett visst område i Sverige. Livsstil är ett brett begrepp men vi har tagit oss friheten att samla tillgänglig information som vi tycker på ett bra sätt sammanfattar ”hur livet levs” i olika delar av Sverige.

Ingen information som visas i Livsstilskartan är individinformation utan bygger på statistiska schablonfördelningar på geografiska områden om 100x100 meter eller mer. Viktigt att tänka på är att dessa områden inte alltid sammanfaller med den illustrerande cirkeln i kartan, utan hämtar data från närmsta beräkningsyta.

Därmed har exempelvis inzoomning på ett enskilt hus ingen praktisk betydelse, då det är data från närmsta beräkningsyta som visas.

Vid fel, kontakta leverantören direkt. 

Vill du veta mer om denna karta gå gärna in här.

Ska_rmavbild_2022-08-24_kl._11.09.11.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp