Bygglovsrapport

En Bygglovsrapport är en rapport som visar ansökta bygglov kopplat till en fastighet.

Rapporten innehåller en lista med ”Bygglovshändelser” t.ex. ansökta bygglov. Rapporten beskriver datumet då ansökan gjordes och vad ansökan gäller t.ex. tillbyggnad av hus eller nybyggnad av förråd.

Vad betyder siffran i tomtgränskartan?
En grå eller grön cirkel med en siffra i indikerar att det finns Bygglovshändelser kopplat till fastigheten. I de fall cirkeln är grön har bygglovsinformationen uppdaterats det senaste halvåret. Är den grå så finns det äldre händelser. Siffran i en grön cirkel anger antalet nya händelser medan siffran i en grå cirkel anger antalet totala händelser.

Vad kan jag använda rapporten till?
Rapporten kan användas för att se bygghistoriken för en ett hus.

Hur har ni fått tag på bygglovsinformationen?
Bygglovsrapporten är framtagen i samarbete med Byggfakta som har den enda centrala databasen för bygglovsinformation i Sverige. Informationen kommer från de kommuners byggnadsnämnder som rapporterar in bygglovsinformation till Byggfakta.

Bygglovsrapporten kostar 49 kr.